Scenprodukter bildades 1966 av Georg Olsson med inriktning på ridåer och textilier.
Verksamheten har inriktning på tekniska lösningar av ridåer, filmdukar, lyftanordningar samt special konstruktioner.

1972 kom Tage Vikberg till Scenprodukter med inriktning på projektering, tekniska lösningar, film & biodukar, textilier samt tillverkning och montering.

1976 var det dags för Jan Eriksson med inriktning på projektering, tekniska lösningar, inköp, dokumentation, administration samt en del montage.

1987 kom Åke Ryman till Scenprodukter med inriktning på försäljning och kundrelationer. Årsskiftet 2006/2007 blev det dags för
Åke att dra sig tillbaka.

Vi har över 40 års erfarenhet inom
området scen- och AV-mekanik.
Under referenser hittar du en lista över de installationer vi utfört. Vi hoppas att dessa
referenser och vår kunskap skall ge ER en uppfattning om vårt kunnande inom området