Tjänster
I ett projekt (kundanpassad tillverkning) ingår ett flertal komponenter som skall överensstämma med önskemål och verklighet.
Det innebär att det är extra viktigt att funktioner och riktlinjer blir klarlagt redan på planeringstadiet.
Många är med i beslutsprocessen och det är lätt att missförstå varandra.

Budgetering
Vi kan hjälpa till med budgetoffert.

Offert
Om det är ett projekt som kräver att vi skall utvärdera möjligheterna på plats, har vi möjlighet att se på projektets plats och enligt överenskommelse.
För att kunna ge er en bra offert och så tydlig som möjligt behöver vi få alla förutsättningar. När det är klarlagt räknar vi fram ett offertpris: Gällande upphandlingsförfrågningar.

Kundanpassade lösningar
Det är ofta som en standardprodukt inte passar in i en applikation.
När det gäller att hitta en produkt som kan utföra.

Konstruktionslösningar
Vi tar fram konstruktionsritningar för godkännande av ER som kund.
Efter att dessa konstruktionsritningar är godkända så tilldelas projektet resurstid och där efter startar tillverkningen.